VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Voorschriften en attesten worden meegegeven tijdens de consultatie.

Indien u een extra voorschrift, attest of verslag wenst, kunt u dit aanvragen per mail of telefonisch. Soms is er een bijkomend onderzoek nodig en daarvoor moet dan eerst een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Als we over alle gevraagde informatie beschikken, leggen we het document klaar in de praktijk en kunt u het komen ophalen tijdens de raadplegingsuren.

Indien u het document wenst te ontvangen via de post, dient u ons een gefrankeerde retour-enveloppe met volledig adres te bezorgen.