VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Een brilvoorschrift is momenteel 6 maand geldig. Wenst u een duplicaat, dan kan dit na telefonisch overleg opgehaald worden in de praktijk op maandag of woensdag.

Medicatievoorschriften kunnen enkel voorgeschreven worden als u de identiteitskaart van uw kind meebrengt. We hebben immers het rijksregisternummer nodig. De voorschriften worden dan klaargezet in de cloud bij uw apotheek. Er worden geen papieren voorschriften meer afgedrukt.

Documenten die ingevuld moeten worden door de arts, worden aan het secretariaat afgegeven. Het invullen kan twee tot drie weken duren. U kunt ze nadien komen ophalen. Wenst u de documenten per post te ontvangen, dan bezorgt u ons een voldoende gefrankeerde envelop met reeds opgeschreven retouradres. Documenten kunnen niet meer per mail bezorgd worden. U dient zelf de papieren versie aan ons te bezorgen.

Dr. Delbeke maakt eerstdaags een verslag van de consultatie op en deze wordt elektronisch doorgestuurd naar de huisarts, kinderarts en doorverwijzer.

Deze administratieve vereenvoudigingen verhogen de kwaliteit van de oogzorg van uw kind.