REFRACTIESTOORNISSEN

Het oog werkt zoals een fotocamera. Het voorwerp waarnaar we kijken, wordt door het hoornvlies en de ooglens geprojecteerd op het netvlies (of de filmplaat) gelegen achteraan in het oog. Daar wordt het beeld (als lichtstraal) omgezet in een elektrische prikkel, dewelke via de oogzenuw wordt doorgegeven naar de hersenen achteraan, waar we het voorwerp ZIEN.

Scherpstellen voor dichtbij gebeurt door het instellen van de ooglens.
Bij een refractieafwijking is het niet mogelijk om scherp te zien. Dan staat de sterkte van het hoornvlies en ooglens niet in verhouding tot de lengte van het oog waardoor de lichtstralen niet exact geprojecteerd worden op het netvlies.

Verschillende vormen van refractiestoornissen

  • Verziendheid (hypermetropie):
    Het oog is te kort, waardoor het beeld van het voorwerp achter het netvlies wordt geprojecteerd. Baby's hebben bijna allemaal een fysiologische verziendheid die er spontaan uitgroeit in de kinderjaren. Zij kunnen zelf de lens bijstellen om het beeld scherp op het netvlies te krijgen en hebben een normale visuele ontwikkeling. Soms blijft de verziendheid echter aanwezig. Jonge kinderen kunnen de lens niet blijven opspannen waardoor ze wazig beginnen te zien. Andere kinderen beginnen daarop scheel te kijken. In beide gevallen ontstaat er een lui oog. Kinderen die (zwaar) verziend zijn, zien niet goed dichtbij én veraf.
  • Bijziendheid (myopie):
    Het oog is te lang, waardoor het beeld van het voorwerp vóór het netvlies wordt geprojecteerd. Bijziendheid is meestal erfelijk bepaald en ontstaat vaak al vanaf de leeftijd van 6 jaar. Deze afwijking neemt toe in ernst en belang tijdens de kinderjaren en stagneert als men 20 jaar oud is. Veel buiten spelen en weinig dichtbij kijken kan de progressie van myopie afremmen. Zie 20-20-2 regel.
  • Astigmatisme:
    Astigmatisme is een cilindrische afwijking waarbij het hoornvlies niet precies bolvormig is. Daardoor is de breking in de ene richting anders dan in de andere richting. Het zicht is zowel in de verte als dichtbij onscherp. Astigmatisme kan samen voorkomen met hypermetropie of myopie.

Behandeling bij kinderen
Het dragen van een bril. Hoe jonger men start met een bril, hoe beter de visuele outcome op volwassen leeftijd. In geval van bijziendheid worden negatieve glazen (min-glazen) voorgeschreven. Bij verziendheid zijn dit positieve glazen (plus-glazen). De bril om astigmatisme te corrigeren krijgt cilindrische glazen.