AMBLYOPIE

Amblyopie of lui oog betekent een verminderde gezichtsscherpte op één of op beide ogen na optimale correctie en is het gevolg van het ontbreken van de juiste stimulatie tijdens de eerste levensjaren. Amblyopie leidt tot onomkeerbaar visusverlies als er geen behandeling wordt ingesteld voor de leeftijd van 9-10 jaar (liefst 4 jaar).

Dit geeft gevolgen zoals verminderd of afwezig dieptezicht, verminderde toegang tot bepaalde beroepen (bv. piloot en vrachtwagenchauffeur) en een flink verhoogd risico op een visuele handicap in geval het 'goede' oog verloren gaat door een trauma of ziekte.

Amblyopie komt voor in 3 tot 5% van de bevolking.

Risicofactoren voor amblyopie

  • Refractiestoornis (60%): verziendheid, bijziendheid, astigmatisme
  • Strabisme (40%): een oog dat naar binnen of naar buiten draait (scheelzien)
  • Oogletsels/oogziekten (1%): cataract, troebel hoornvlies, netvliesaandoening enz.

Behandeling

  • De juiste brilcorrectie geven. Dit kan al vanaf één jaar oud (soms vroeger). Wanneer een bril wordt voorgeschreven, moet deze zoveel mogelijk worden gedragen.
  • Occlusietherapie: Het goede oog penaliseren (afdekken) om het minder goede oog (t.t.z. de ontwikkeling van het hersengebied dat het zicht regelt) te stimuleren.
    Afhankelijk van de diepte van amblyopie, de leeftijd, de aandoening enz., wordt het goede oog afgedekt van 1 uur per dag tot 8 uur per dag (soms ook volledige dagen “full-time” occlusie). Hoe vroeger men start, hoe beter de visuele outcome. We starten soms al aan de leeftijd van 6 maanden. Maximale leeftijd om af te plakken is 10 jaar. De duur van het afplakken is zeer variabel: van enkele maanden tot maximaal 10 jaar. Na de leeftijd van 10 jaar heeft afplakken geen meerwaarde meer.
  • Bij strabisme kan er een strabisme-ingreep gebeuren om de ogen weer recht te zetten. Een ingreep kan pas doorgaan als beide ogen even goed zien. Dit betekent eerst een geslaagde occlusie therapie met/zonder bril.
  • Bij oogafwijkingen zelf, stelt de oogarts de indicatie om dit medisch of heelkundig te behandelen.